Szolgáltatási jegyzék

Szolgáltatásainkat úgynevezett "Szolgáltatási jegyzékbe" foglaltuk, azokat az aktuális díjakkal hirdetjük meg.  Az érvényben lévő Szolgálta-
tási jegyzék a teleház hirdető tábláin megtalálható, tájékoztatás céllal  itt is megtekintheted.

Díjmentes szolgáltatásaink függnek az éppen aktuális támogatási for-
rásoktól, azok időtartamától, valamint szerződéseink tartalmi elemeitől. Ezekről  előre tájékozta-
tást adunk.


eKözszolgáltatások

2004-től együttműködői vagyunk az eMagyarország programnak. Ennek keretében eMagyarország Pontként is működünk, sokan használták ki a program adta lehetőségeket. Örömünkre szolgál, hogy a program számunkra is újra indulhat, új elemekkel bővül, és több szolgálta-
tásunk díjmentessé tételét eredmé-
nyezheti.


Az eKözszolgáltatások igénybevé-
teléhez szükséges infokommuni-
kációs eszközök biztosításán túl, szakmai segítséget, útmutatást és ismeretterjesztő tanfolyamo-
kat szervezünk és tartunk a teleházban alkalmazott eTanácsadó vezetésével.


Kérjük a gáborjániakat kisérjék figyelemmel  honlapunkat, az eKözszolgáltatással kapcsolatos, helyi aktualitást közzé tesszük. Erre a célra kialakítunk a honlapunkon belül egy új rovatot.

Szerződéses szolgáltatásaink

A Teleház Információs Iroda több közfeladat ellátására kötött szerződést, önkormányzattal, nonprofit céggel, támogatást nyújtó szervezettel. Ezek tartalmi elemei szerződésekben rögzítettek.

A szolgáltatások leírása ezen az oldalon nem teljeskörű ezért kérjük a pontos tájékoztatás érdekében olvassák el a hivatkozott oldalakat.
A szolgáltatásokat önálló oldalakon ismertejük, hogy egy-egy ügyben milyen dokumentumra, iratra van szükség, mit kell a személyes ügyintézéshez magukkal hozni.

Terveink szerint lehetőséget biztosítunk több szolgáltatás online megrendelésére, dokumentumok online beküldésére.
 A TELEHÁZ INFORMÁCIÓS IRODA SZOLGÁLTATÁSAI
2009
ISMERTETŐ

Személyi számítógép és Internet használata
- Számítógépek munkavégzésre, távmunkára, internetezésre, játékra
Windows vagy Linux operációs rendszeren, professzionális irodai programok használatára van mód. Szórakozásra, játékra vágyók az internetes online vagy helyi "háló party" lehetőségeit használhatják ki.

Internet-, E-mail-, VOIP alapú szolgáltatások

- eKözszolgáltatások igénybevétele
Díjmentes szolgáltatásunk, amelyhez három PC munkaállomás, valamint  szakmai segítségként eTanácsadó áll rendelkezésre.
- E-mail postafiók igénylése
Lehetőség van valaki.gaborjan@telehaz.hu formátumú e-mail címeket kiosztani, amellyel biztonságosan intézhetik elektronikus levelezésüket. Kérésre figyelést és SMS-ben történő értesítést is vállalunk.
- Skype telefon
Telefonálj díj nélkül! A teleház munkaállomásairól, Skype segítségével telefonálhatsz ismerőseiddel.

Egyéb, számítógéppel végzett szolgáltatásaink
- Nyomtatás
A3, A4, illetve egyedi méretű fekete, lézer nyomtatás. Maximum A4 méretű színes és fotó nyomtatás.
- Adatmentés, adatarchiválás
Számítógépről, adathordozóról történő adatmentés. Adatarchiválás FDD, HDD, CD, DVD adathordozókra.
- Papír alapú fotók, dokumentumok digitalizálása
Ha szeretnéd régi fotóidat, irataidat számítógépen feldolgozni, az utókornak jó minőségben megőrízni, azok szkennelését, hibák javítását, adathordozóra való rögzítését vállaljuk.
- Adatfeldolgozás, szövegszerkesztés
Nincs időd, vagy nincs megfelelő gyakorlatod adataid feldolgozásához, hivatalos levelek, szakdolgozatok, stb.  szövegszerkesztéséhez, kéziratból mi elvégezzük.
- Kiadványok-, meghívók-, brosúrák-, szórólapok szerkesztése, sokszorosítása
Egyedi igények szerint, választható sokszorosítási móddal.

Fénymásolás és egyéb irodai, kommunikációs szolgáltatások
- Fénymásolás
Maximun A3 méretű fénymásolatok készítése. Fénymásolóval történő sokszorosítás.
- Telefon; Fax küldés, fogadás
Vezetékes és mobiltelefonokra történő hívásindítás. Papír alapú fax küldés és fogadás.
- Informátor, pályázatkészítés
Szükségletek vagy eseti megbízás alapján, Internet és egyéb infokommunikációs eszközzel végzett információszerzés, pályázatfigyelés, azok közvetítése. Megbízásos pályázatkészítés.

Ügyintézés, ügyintézői segítségnyújtás
- Kérelmek, beadványok.
Különféle ügyekben kérelmek-, beadványok-, megkeresések-, igénylőlapok   megírása, illetve abban való segítségnyújtás. Szükség és lehetőség szerint képviselet az ügyben.
- Munkanélküliek ügyintézése
Szerződéses, önkormányzattól  átvállalt szolgáltatások. Településünk munkanélküli lakosainak regisztrációja, kérelmeinek beadása, elhelyezkedést segítő szolgáltatások. A szolgáltatás részletes leírását itt találod!
- Munkaügyi
Szerződésben vállalt szolgáltatás. Az önkormányzat, mint foglakoztató által köz-, közcélú-, közhasznú munkavégzésre irányuló foglakoztatások adminisztratív lebonyolítása. Az ehhez szükséges szervező és pályázati munka elvégzése. A szolgáltatás részletes leírását itt találod!
- Szolgáltatások közvetítése, megrendelése
Szerződésben vállalt szolgáltatás. A Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonproft KFT szolgáltatásainak helyi megrendelése, díjfizetése. A szolgáltatás részletes leírását itt találod!

Számítógép javítás, konfigurálás, tanácsadás
- Hardver, szoftver konfigurálás
- Számítógép javítás
- Használati, vásárlási tanácsadásTeleház Információs Iroda © 2009
Teleház   :   Szolgáltatások   :   Gáborján   :   Online TVR   :   Linkek   :   Kapcsolat