GÁBORJÁN - HAJDÚ-BIHAR MEGYE - MAGYARORSZÁG (HUNGARY)

BERETTYÓ-HÍD

A 4815 sz. j. Gáborján - Mezőpeterd ök.út 1+657 km szelvényben
Hajdú-Bihar megye legrégebbi acélhídja

hid02.jpg - 28485 Bytes

Építés éve: 1935
Támaszközök: 8, 50 + 8, 50 + 8, 50 + 9, 25 + 25, 80 + 9,22 m
Nyílásközök: 8, 20 + 8, 20 + 8, 20 + 8, 50 + 23, 90 + 8, 50 m
Pályaszélesség: 6, 00 m, járda nincs
Vasszerkezet súlya: 26, 5 tonna
Szerkezeti hossz: 71, 12 m
Teherbírás: III. rendű

Megbízó: M. Kir. Államépítészeti Hivatal, Berettyóújfalu Somlai Alfréd okl. mérnök, műsz. ellenőr
Tervező: M. Kir. ÁÉH. Berettyóújfalu
Kivitelező: Barta Károly okl. mérnök, Blayer Sándor okl.építőmester
Próbaterhelés: 1935. november 27.
Forgalomba helyezés: 1936. január 25.

hid03.jpg - 11596 Bytes

A medernyílás szerkezete kétszeres rácsozású szegecselt főtartós. Az ártéri nyílások szerkezete kéttámaszú hengerelt I - tartókból álló és fapallós terítésű kocsipályával készült. A híd a Berettyót merőlegesen keresztezte.

Alépítmény: Mindkét hídfő három oldalt facölöpökkel levert és belül vízszintes, zártsorú pallóval bélelt kalodaszerű építmény, melynek homlokfalát a háttöltésben 4 darab 20 mm-es átmérőjű, 4, 80 méter hosszú betonacéllal horgonyozták ki. Váncsod felőli hídfőnél csak annyiban volt változás, hogy a kihorgonyzást a töltésbe nem keresztirányba elhelyezett gerendához, hanem ferdén levert 4 db. átm. 30 cm-es fagerendához erősítették. Az eltérés még abban mutatkozott, hogy a hídfő homlokfalától kétoldalt 45°-os szögben 7, 00 méter hosszú cölöppalánkot készítettek a földfeltöltés megtámasztására.

Az ártéri három közbenső támasz is cölöpjáromból készült. Egy járomnál 5 darab, 30 cm-es átm. méretű facölöpöket függőlegesen, a két végén 1-1 cölöpöt ferdén vertek le. A cölöpök hossza 10,00 méter volt. A cölöpcsoportot felül 8, 00 méter hosszú fejgerenda és oldalt 1,00 méterenként 2-2 fogófa fogta össze.

A medernyílás vasszerkezetének alátámasztására két betonpillért építettek. A pillérek alapozását faszádpallók védelme mellett levert háromsoros facölöpcsoport képezte. Egy pillérnél 27 darab 30 cm átm. facölöpöt vertek le. A cölöpcsoportot felül 2, 60 x 3,00 x 8,30 méteres betontest fogta össze. A felmenő falazat tömör beton, melynek felső 1, 50 métere vasbetonból készült.

A pillér mérete 2, 10 - 1,15 x 6,50 x 7,80 - 7,15 méter, a két végét körívesen képezték ki.

Felszerkezet: A három ártéri és egy medernyílás felszerkezetét, nyílásonként 8 darab I-300- as hengerelt és hosszirányban elhelyezett acéltartók képezték, melyen a kocsipályát szorosan elhelyezett 5 cm vtg. tölgyfapallók alkották. A hídon gyalogjárdát nem alakítottak ki. A hídkorlát is fából készült

A 25,80 támaszközű medernyílás, alsópályás, párhuzamos övű, kétszeres rácsozású, szegecselt szerkezet volt. A rácsrudak részben laposacélból, részben szögacélból összetettek, az oszlopok I szelvényűek voltak. A főtartók kilenc mezőből állt, az oszlopok rácsozottak. Minden oszlopnál kereszttartó és szélrács merevítette a felszerkezetet. A főtartók magassága 2905 mm volt.

A kereszttartókon hosszirányba 7 db I-220-as hengerelt acéltartó és a széleken 1-1 darab 85/234/ 8 mm-es U szelvényű profilvas tartotta az 5 cm vtg. tölgyfapallós kocsipályát. A két főtartó belső szélén felerősített 2 darab szögvas képezte a korlátot.

A felszerkezet vasanyagát a diósgyőri vasgyár gyártotta le. A vasszerkezetet világosszürke színűre Krajer cég mázolta.

 

A hidat 1967-ben átépítették, mivel a faszerkezet tönkrement. Az új híd:

Támaszközei: 4, 75 + 3 x I 1, 00 + 25, 34 + 12, 00 + 4, 75 m
Nyílásközei: 3, 90 + 3 x 10, 70 + 24,18 + 11,13 + 3, 90 m
Pályaszélesség: 0, 50 + 5, 00 + 0, 50 = 6, 00 m
Szerkezeti hossz: 82, 75 m
Acélszerkezet súlya: 26, 5 tonna
Teherbírás: "C" osztály

Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Debrecen
Tervezo: UVATERV, Bozó Kis Ákos
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Pajkos István
Próbaterhelés:
Forgalomba helyezés: 1967

hid04.jpg - 14247 Bytes

Medernyílás szerkezete: Az acélszerkezetet a komádi Sebes-Körös hídról lebontva szállították a helyszínre. Az alsópályás, párhuzamos övű, kétszeres rácsozású, szegecselt acélszerkezet, a régi szerkezettel azonos vonalazású és kivitelű. Az átépítésnél a régi pilléreket használták fel, csupán a szerkezeti gerendát építették át.

Az övek "T" szelvények, a rácsrudak részben laposacélból, részben szögacélból összetettek, az oszlopok áttört I szelvényűek. A kereszttartók szegecselt gerinclemezes tartók, azokra támaszkodnak hosszirányban a hengerelt I tartók, amelyeken a 20 cm vtg. szegélybordás vasbeton pályalemez a felső övlemezre hegesztett kampókkal csatlakozik az acélszerkezethez.

A medernyílás pályaszintje Gáborján felé 1 %- osan emelkedik.

A hídkorlátot, az acélszerkezetre erősített két - két vízszintesen végigvezetett szögvas képezi.

Ártéri nyílások szerkezete:

A medernyíláshoz a Gáborján felőli oldalon egy kéttámaszú, a Váncsod felöli oldalon, pedig három kéttámaszú vasbeton szerkezet csatlakozik. Az ártéri szerkezetek együttdolgozó rendszerűek és pedig hengerelt acél I - tartókkal együttdolgozó vasbeton pályalemezes. Az együttdolgozást itt is az I tartók felső övére erősített fogak biztosítják.

A pályalemez úgy az ártéri szerkezetnél, mint a medernyílású szerkezetnél szegélybordás és B.280-as minőségű betonból készült.

A kocsipálya szélessége a híd teljes hosszában 5,00 méter, melyhez a medernyílásban 50-50 cm, az ártéri nyílásokban 65-65 cm széles kiemelt szegély csatlakozik.

A felszerkezetet támaszonként sík sávalapra helyezett 2 darab 60 cm körátmérőjű vasbeton oszlop és felül konzolosan túlnyúló vasbeton fejgerenda támasztja alá.

A kocsipályán háromrétegű ragasztott bitumenlemez szigetelés, 4 cm. védőbeton és 5 cm öntött-aszfalt készült. A kétoldali szegély 2 cm vastag cementsimítást kapott. Az ártéri hídszerkezeten két oldalon függőleges lécosztású idomacél hídkorlátot helyeztek el.

Csapadékvíz elvezetését a kocsipálya kétoldali keresztirányú 2, 5 %-os esése, valamint a beépített 12 darab víznyelő és a hídfők mögött kialakított surrantók teszik lehetővé.

A híd két ellentétes oldalán szolgálati lépcsőlejárót építettek.

A feljáró utak acéllemez dilatációs szerkezettel csatlakoznak a hídhoz.

 

Információs térkép


Copyright © 2000 Teleház Gáborján