V. GÁBORJÁNI MŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
Gáborján 2000. július 20 - 29.

2001_01.jpg - 7729 Bytes

Majosi Gyula (balra) polgármester köszöntőjét követően, dr. Selmeczi László (jobbra) a Hajdú-Bihar Megyei Múzeum igazgatója megnyitotta Nagy Vince (középen) festőművész, grafikus Történelmi és irodalmi témájú linómetszeteinek önálló kiállítását, amellyel kezdetét vette az V. Gáborjáni Művészeti Alkotótábor.

Az idén ötödik alkalommal megrendezésre került alkotótábor 1997-ben kezdte meg munkáját. Az alkotótábor alapításában nagy szerepe volt annak, hogy 1995-ben falunk szülötte Nagy Vince festőművész, grafikus 53 különböző technikával készült alkotását Gáborjánnak ajándékozta, amelyek állandó kiállítás keretében a Polgármesteri Hivatal épületében megtekinthetők. Nagy Vince kapcsolata szülőföldjével, ezzel a gesztussal, azonban nem szűnt meg, kezdeményezte, hogy településünk művészeti és kulturális értékeinek növelése érdekében alapítsunk művészeti alkotótábort. A kezdeményezés találkozott falunk felelős vezetőinek és a művészeteket, kultúrát kedvelő lakosaink szándékával. Ilyen körülmények között került megalapításra 1997-ben 16 művész, művészetet pártoló taggal a Gáborjáni Művészeti Alkotótábor.
Az önkormányzaton kívül a Bethlen Gábor Általános Iskola, és a Gáborjánért Alapítvány is felvállalta az alkotótábor alapításakor megfogalmazott célokat, az alapítók a Művészetbarátok Egyesülete útján kívánták az alkotótábort bekapcsolni a művészvilág országos vérkeringésébe.
Meg kell jegyeznünk, hogy alkotótáborunk munkájában, szervezésében a már említett Nagy Vincén kívül, igen jelentős szerepet vállalnak a falunkban született, ill. gáborjáni gyökerekkel rendelkező elszármazott művészek, művészetet pártolók pl.: Csapóné dr. Gombos Piroska a Művészetbarátok Egyesülete megyei csoportjának vezetője, F. Nagy Piroska kiállító fotós - fotóriporter, Barta József fafaragó népi iparművész, Csapó Borbála fotós. De meg kell említenünk, hogy a jelenleg Gáborjánban élő művészeink is vannak: Sárdi Ilona festőművész és második éve az alkotótábor munkájában már, mint szárnyait bontogató művészként is résztvevő Majosi Gyula - aki hobbiból kezdett el festeni -. Csapóné dr. Gombos Piroska gondolatai idézve:

"Mi gáborjániak legyünk büszkék arra, hogy ezen a településen is született fafaragó, festő, fotós aki komoly sikereket ért el." És mi valóban büszkék vagyunk rájuk.

Alkotótáboraink igen jelentős események, az alkotni vágyó gyermekeink számára is (általában nem jellemző az alkotótáborokra, hogy gyerekek is részt vesznek), akik szakértő kezek irányításával sajátítják el a festés, a grafika, a fazekasság, a fafaragás fortélyait.

2001_02.jpg - 21478 Bytes

Gyerekek munkaközben, szakmai segítséget Koroknai Róza festőművész ad.

Első évben 12 alkotóművészt láttunk vendégül, az évek során ez a létszám jelentősen növekszik ebben az évben 22 művész volt vendégünk. Harmadik éve alkotótáboraink munkájában határon túli magyar művészek is részt vesznek, akiknek munkásságuk igen jelentős kiemelném Kristófi Jánost és Kürthy Veronikát. A művészeti ágak sokrétűek, volt már vendégünk: festőművész, grafikus, fotóművész, fafaragó, fazekas, író, költő. Az évek során eddig 33 művészt köszönthettünk Gáborjánban, vannak közöttük rendszeresen visszatérők is.

2001_05.jpg - 8899 Bytes

A tábor hagyományaihoz tartozik, hogy a gyerekek munkái közül, kiválasztásra kerülnek a legsikeresebb alkotások, amelyet a művészek dedikálnak és a táborzáráskor ünnepélyes keretek közt kerülnek (bekeretezve) átadásra. Idén Katona Tamás (képünkön) és Katona Éva munkái bizonyultak a legsikeresebbeknek, akik Nagy Vince táborvezetőtől vehették át képeiket.

Az 1998-as alkotótábor egy kicsit nemzetközivé is vált, a művészeket testvér településünk az erdélyi Torockó is vendégül látta. Élményeiket szinte valamennyien megörökítették alkotásaikban.

A művészek a táborzárásakor egy-egy alkotást falunknak ajándékoznak gyarapítva ezzel művészeti értékeinket. A többi kész, vagy éppen még csak vázlat formájában Gáborjánban született alkotást reméljük még sok kiállításon csodálhatják meg a művészetkedvelők, öregbítve ezzel falunk hírnevét is. Vannak azonban olyan művészek is akik az egy kötelezőn kívül további alkotásokkal is gyarapítják művészeti kincseinket. Nagy Vince pl. idén 22 történelmi és irodalmi témájú linómetszetet ajándékozott falunknak.
Köztéri alkotásaik száma is gyarapodott az idei alkotótábor eredményeként, a fafaragók F.Tóth Gyula a tudást jelképező nagy Füles bagoly szoborral, Barta József kos fej karzatú pihenőpaddal, és Szabó Károly faragott iskola címerrel gazdagította az általános iskola előtti parkot.
Az idei évtől az aktuális évben falunknak ajándékozott alkotások, kiállítás keretében, az újonnan kialakított Teleház-Könyvtárban (Gáborján, Fő utca 108) tekinthetők meg.

2001_04.jpg - 12345 Bytes

Jakab Adél (balra) festőművész, tűzzománcos a művészek nevében, köszönetük jeléül a vendéglátásért és a finom ételekért a tábor ideje alatt készült alkotásokat adott át a táborzárásakor Nagy Sándorné, Lakatos Sándorné (képünkön) és Nagy Jánosné "konyha tündéreknek"

Hagyományainkhoz híven alkotótáboraink egy-egy résztvevő művész önálló kiállításával kezdődnek (1997: Koroknai Róza, 1998: Maksai János, 1999: Makai Imre, 2000: Sárdi Ilona, 2001: Nagy Vince) és a résztvevők csoportos kiállításával fejeződik be. A művészek alkotásaiból rendezett kiállítások jelentős számú érdeklődőt vonzottak. Nem csoda ez hiszen a vendég művészek ezen időszakokban együtt éltek a faluval, a kiállított alkotások jelentős részének ihletője éppen a gáborjáni házak, udvarok a Gáborjánt övező táj volt. A falubeliek örömmel fedezik fel a képeken házaikat, udvaraikat vagy éppen önmagukat.

A kiállítás megnyitókra igyekszünk olyan nevesebb személyiségeket felkérni, akik a művészetek elkötelezettjei, illetve régiónk a szülőföld képviselői, akik örömmel tesznek eleget e megkeresésünknek.
2001_03.jpg - 7534 Bytes

Vitányi István Úr országgyűlési képviselőnk nyitotta meg az V. Gáborjáni Művészeti Alkotótábor Zárókiállítását. A kiállított alkotások a Faluházban további egy hétig tekinthetők meg.

Így volt ez az idei évben is, rendhagyó módon a tervezettől eltérően a zárókiállításunk megnyitóját Prokai Gábor Úr művészettörténész, egyéb fontos elfoglaltsága miatt, nem tudta elvállalni. Szinte az utolsó percekben történt felkérésünkre a kiállítás megnyitását Vitányi István Úr országgyűlési képviselőnk szívesen vállalta.
A kiállítások hangulatát meghívott, valamint helyi előadók műsorával tettük színesebbé. A 2001. évi tábor megnyitásakor, Taar Ferenc író kalauzolásával "Jöjjön el a Te országod..." c. Géza fejedelem történelmi drámáját tekeinthette meg videofilmen a közönség. A záró kiállításon Majosi Zsuzsanna és Miski Tünde szavalatait hallhattuk

A művészek vendéglátása falunkban egy kicsit többlet munkát igényel mindannyiunktól, de szívesen csináljuk, mert kedveljük a művészetet, ezeket az embereket munkáikat. A lebonyolításban nagy szerepet vállalnak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az Óvoda Konyha dolgozói és a Teleház.

2001_06.jpg - 28244 Bytes

A táborban résztvevő művészek csoportja (balról-jobbra): Szabó Károly, Maksai János, F.Tóth Gyula, Jakab Adél, Barta József, Nagy Vincéné, Majosi Gyula, Nagy Vince, F.Nagy Piroska (guggol), Koroknai Róza, Kerékgyártó Kálmán, Kristófi János, Kürthy Veronika, Nagy Kristófi Borbála, Luczi János.

VISZONTLÁTÁSRA 2 0 0 2 - BEN


Copyright © 2001 Teleház Gáborján
Szöveg: Vozár János Fotók: F.Nagy Piroska